Anhöriga som besöker någon på ett äldreboende i Sverige tänker aldrig på att ”den trevliga invandraren” som de träffar gör lite mer jobb än själva vårdjobbet. Den som de står och skojar med som har svårt att förstå skämten på grund av knackig svenska ska även sköta dokumentationen av åldringar och skriva genomförandeplaner samt dela mediciner. Yngre anhöriga med god hörsel har inga problem som deras gamla mamma eller pappa som tvingas ta emot viktiga intruktioner från någon som inte kan uttrycka sig tydligt. Anhöriga som inte kan hälsa på så ofta tänker inte på att ”deras åldring” har sin enda dagliga kontakt med en person där kommunikationen i bästa fall fungerar knackigt.

Invandrare är populära att anställa inom åldringsvården. Arbetsgivaren som anställer har bara siktet inställt på att anlita billig arbetskraft utan att behöva bekymra sig så mycket om anställningsförhållanden.

Annonser