Enligt SÄPO och polisen är sverigedemokraterna det parti som utsätts för mest politiskt våld i Sverige. Klicka här för att läsa om det på svenska dagbladet. När problemet har påtalats så har företrädare för samtliga riksdagspartier försökt bagatellisera det hela med att kalla SD’are för martyrer, även när det rört sig om mordförsök. Ibland har förövarna kallats för den autonoma vänstern för att skylla på någon diffus grupp med syftet att ingen ska kunna pekas ut mer konkret. I SÄPOS rapport så nämns det att väldigt många inom SD har hoppat efter att ha blivit utsatta och man kan se att våldet har varit ett väldigt effektivt argument, kanske det starkaste argumentet.

Annonser