Bland djur fungerar det så att när de klumpas ihop i stora grupper så utvecklas bakteriestammar och virus som slutligen skapar svåa sjukdomar. I Mexiko uppstod ett mycket tydligt exempel på detta när svininfluensan skapades av att grisar föddes upp i jättelika besättningar på trånga ytor därför att det var lönsamt.

Pandemier kallas det för när sjukdomar utvecklas på detta sätt bland överbefolkade människor.
Läs om det här

Efter det första året av en influensapandemi övergår viruset från att ge utbrott globalt till att orsaka epidemier i större regioner. Dessa inledande utbrott är ofta kraftiga och leder till många dödsfall. Med tiden mattas virusets verkan av, och viruset börjar cirkulera i befolkningen i en mildare variant. Exempelvis är det samma virus som under 1900-talet orsakade spanska sjukan och en annan pandemi kallad Hongkong-influensan, som idag orsakar den årliga influensan.

Det finns även andra virus och bakterier som kan ge panedemier.

Pandemier skulle aldrig uppstå i en mer normalbefolkad miljö där folkmängden är anpassad till naturen. Med tanke på hur befolkningstillväxten ser ut idag så får vi nog räkna med svårare sjukdomar i framtiden. Vår läkarvetenskap kommer att ge oss möjlighet att överleva, kanske. Men bara till en början, naturen vinner alltid till slut. Spanska sjukan lever fortfarande bland oss som artikeln säger, bara i en annan form med annat namn.

Annonser